Accountantskantoor Timmer

Uw UBO-registratie

HomeTimmer Nieuws en adviesUw UBO-registratie

Terug naar vorige

Beste relatie,
 
Vanaf 27 september 2020 zijn organisaties verplicht om de eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. 

Dit is het gevolg van Europese regelgeving. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld.

Organisaties zijn verplicht om de UBO(‘s) uiterlijk 27 maart 2022 in te schrijven via de Kamer van Koophandel.
 
Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
De UBO-registratieplicht geldt met name voor de volgende organisaties:

  • BV’s (mits niet-beursgenoteerd) en NV’s;
  • Stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
  • Personenvennootschappen zoals maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen.

 
De UBO-registratieplicht geldt dus niet voor eenmanszaken.
 
Wat is een UBO?
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over de organisatie. 
Het gaat bijvoorbeeld om: 

  • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
  • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
  • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

 
Inschrijving
Via de Kamer van Koophandel wordt u door middel van een brief uitgenodigd om de UBO(‘s) in te schrijven. Wellicht heeft u dit in de afgelopen tijd al geregeld.

Mocht u dit nog niet hebben gedaan, terwijl u wel onder de registratieplicht valt, houdt u dan de brievenbus en de datum 27 maart 2022 in de gaten.

Indien u hulp wenst bij de inschrijving dan horen wij dat graag van u. U kunt dit laten weten door een email te sturen naar wveleke@timmerbv.nl.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.