Accountantskantoor Timmer

Samenstellen jaarrekeningen

Lees meer

Accountantskantoor Timmer

Fiscale dienstverlening

Lees meer

Accountantskantoor Timmer

Financiële administratie

Lees meer

Accountantskantoor Timmer; Niet een adviseur, uw adviseur!

Accountantskantoor Timmer B.V. verricht haar werkzaamheden met veel aandacht voor persoonlijk contact en relatiebeheer. We vinden het van groot belang dat onze klanten geen nummer zijn en dat u weet wie de persoon achter onze adviseur is.

Samenstellen jaarrekeningen

Vanuit de bestaande administratie van een onderneming stellen wij de jaarrekening over een bepaalde periode samen.

Bekijk

Fiscale dienstverlening

Of het nu gaat om de aangifte van een inkomstenbelasting, de periodieke omzetbelasting of de loonbelasting per maand, wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden juist en tijdig worden verricht.

Bekijk

Advisering

Op het gebied van administratie, financiële zaken en fiscaliteiten is binnen ons kantoor de nodige kennis en ervaring aanwezig.

Bekijk

Financiële administratie

Feitelijk is de inrichting en verwerking van de financiële administratie bij de ondernemers één van onze belangrijkste taken.

Bekijk

Salarisadministratie

Met betrekking tot de verwerking van de salarisadministratie maken wij gebruik van een systeem, waarbij de ondernemer de keuze heeft om alles aan ons kantoor uit te besteden dan wel de salarisadministratie in eigen hand te nemen.

Bekijk

Begeleiden starters

Een onderneming starten is altijd een hele grote stap. Er komen dan heel veel zaken op een aanstaande ondernemer af.

Bekijk

Automatisering

Automatisering speelt een belangrijke rol in de wereld van administratie en accountancy.

Bekijk

Online administratie

Steeds meer ondernemers willen een actueel inzicht in de stand van zaken van hun bedrijf.

Bekijk

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen in een register moeten opslaan. De gegevens in dat register moeten toegankelijk zijn voor: de bevoegde autoriteiten en Financial Intelligence Units (FIUs); meldingsplichtige instellingen voor het verplichte cliëntenonderzoek; personen en organisaties, die een legitiem belang

Lees verder

Horizontaal toezicht verhindert navordering of correctie niet

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat aan een onder het convenant horizontaal toezicht ingediende aangifte niet het in rechte te beschermen vertrouwen kan worden ontleend dat de aanslag zonder correctie wordt vastgesteld. Ook de Leidraad Horizontaal Toezicht MKB, Fiscaal dienstverleners van de Belastingdienst zegt niets over tot het al of niet achterwege laten van

Lees verder

Wijziging bedragen en percentages sociale verzekeringen

De minister van SZW heeft een regeling gepubliceerd in verband met de wijziging van diverse bedragen en percentages voor 2023. In het Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is de hoogte van de maximale transitievergoeding aangepast aan de stijging van de contractlonen.

Lees verder