Accountantskantoor Timmer

Samenstellen jaarrekeningen

Lees meer

Accountantskantoor Timmer

Fiscale dienstverlening

Lees meer

Accountantskantoor Timmer

Financiële administratie

Lees meer

Accountantskantoor Timmer; Niet een adviseur, uw adviseur!

Accountantskantoor Timmer B.V. verricht haar werkzaamheden met veel aandacht voor persoonlijk contact en relatiebeheer. We vinden het van groot belang dat onze klanten geen nummer zijn en dat u weet wie de persoon achter onze adviseur is.

Samenstellen jaarrekeningen

Vanuit de bestaande administratie van een onderneming stellen wij de jaarrekening over een bepaalde periode samen.

Bekijk

Fiscale dienstverlening

Of het nu gaat om de aangifte van een inkomstenbelasting, de periodieke omzetbelasting of de loonbelasting per maand, wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden juist en tijdig worden verricht.

Bekijk

Advisering

Op het gebied van administratie, financiële zaken en fiscaliteiten is binnen ons kantoor de nodige kennis en ervaring aanwezig.

Bekijk

Financiële administratie

Feitelijk is de inrichting en verwerking van de financiële administratie bij de ondernemers één van onze belangrijkste taken.

Bekijk

Salarisadministratie

Met betrekking tot de verwerking van de salarisadministratie maken wij gebruik van een systeem, waarbij de ondernemer de keuze heeft om alles aan ons kantoor uit te besteden dan wel de salarisadministratie in eigen hand te nemen.

Bekijk

Begeleiden starters

Een onderneming starten is altijd een hele grote stap. Er komen dan heel veel zaken op een aanstaande ondernemer af.

Bekijk

Automatisering

Automatisering speelt een belangrijke rol in de wereld van administratie en accountancy.

Bekijk

Online administratie

Steeds meer ondernemers willen een actueel inzicht in de stand van zaken van hun bedrijf.

Bekijk

Forfaitaire rendementspercentages 2022

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen onderverdeeld in drie categorieën: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. Na de verdeling van het vermogen over de drie verschillende vermogenscategorieën wordt het rendement over het vermogen forfaitair bepaald.

Lees verder

Arbeidskorting over WGA-uitkering

Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat gelijke gevallen door een bestuursorgaan, zoals de Belastingdienst, gelijk dienen te worden behandeld. Ongelijke behandeling van gelijke gevallen is alleen toegestaan als daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat.

Lees verder

Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd in verband met de latere openstelling van het eerste aanvraagtijdvak van 2023. Door technische problemen was openstelling van de regeling op 28 februari jl.

Lees verder