Accountantskantoor Timmer

BVO

HomeBVO

Terug naar vorige

BetekenisVol Ondernemen

Als wij in onze omgeving bedrijven zien die aandacht hebben voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dan denken wij aan een manier van ondernemen, waarbij men oog wil hebben voor de maatschappij om ons heen. Meestal houdt dat dan in dat men de maatschappij om ons heen geen schade toe wil brengen. Wij willen als Accountantskantoor Timmer B.V. graag nog een stap verder gaan: wij willen van betekenis zijn voor de maatschappij om ons heen. En dat houdt natuurlijk veel meer in dan een beperking van het energieverbruik, afnemen van groene stroom en milieuvriendelijk proberen te werken, want dat beschouwen wij eigenlijk als een vanzelfsprekendheid.Als wij denken aan de maatschappij om ons heen dan denken wij ook aan de diverse stichtingen en organisaties die er in onze leefgemeenschap (in allerlei varianten) zijn voor anderen. Wij willen voor deze stichtingen en organisaties graag op één of andere wijze van betekenis zijn. Uiteraard sponsoren wij daarom diverse verenigingen, zowel in geld als in natura. Daarnaast stellen wij aan al onze medewerkers jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar dat volledig naar de wens van de betreffende medewerker mag worden gedoneerd aan een stichting, vereniging of organisatie naar de keuze van die medewerker.

Zo hebben wij in de loop der jaren op één of andere manier als kantoor de hieronder (in willekeurige volgorde) genoemde stichtingen, verenigingen en organisaties kunnen steunen: