Accountantskantoor Timmer

Samenstellen jaarrekeningen

HomeDienstenSamenstellen jaarrekeningen

Terug naar vorige

Samenstellen jaarrekeningen

Vanuit de bestaande administratie van een onderneming stellen wij de jaarrekening over een bepaalde periode samen. Door gebruik te maken van uitgebreide en goedgekeurde actuele software bij de rapportage van de jaarrekening zorgen wij er voor dat de jaarrekening aan alle wettelijke vereisten voldoet. En behoudens uitzonderingsgevallen wordt een concept-jaarrekening met de ondernemer besproken, voordat er iets definitief wordt gemaakt.
Reken maar dat hierdoor de nodige rust ontstaat.