Accountantskantoor Timmer

Salarisadministratie

HomeDownloadsSalarisadministratie

Om een goede salarisadministratie te kunnen voeren, hebben wij de juiste gegevens van werknemer nodig.

De volgende gegevens zijn daarom belangrijk:

 1. Opgaaf gegevens voor de loonheffingen i.v.m. wel of niet toepassen loonheffingskorting.
 2. Gegevens nieuwe werknemer zoals NAW-gegevens, BurgerServiceNummer (sofi-nummer), geboortedatum, burgerlijke staat etc.
 3. Kopie geldig identiteitsbewijs; identiteitsbewijs dient geldig te zijn op moment van indiensttreding. Dit mag geen rijbewijs zijn. Op het rijbewijs staat namelijk niets over uw nationaliteit en verblijfstatus.Identiteitsbewijzen:
  · Nederlands paspoort of een paspoort of id-kaart van de landen van de EU en de EER. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze een geldige sticker voor verblijf moeten hebben.
  · Nederlandse identiteitskaart (voorheen Europese identiteitskaart).
  · Nederlands reisdocument voor vluchtelingen.
  · Nederlands reisdocument voor vreemdelingen.
  · Verblijfsdocumenten en W-document.

Onderstaande formulieren mag u hiervoor downloaden. Wanneer deze volledig zijn ingevuld, kunt u deze bij ons inleveren.

Opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Gegevens nieuwe werknemer

Overige formulieren:
Hieronder hebben wij enkele links geplaatst naar de meest gebruikte formulieren van de belastingdienst m.b.t. de salarisadministratie. Wanneer u klikt op een link dan komt u terecht op de website van de belastingdienst over dat onderwerp. Daar staat een toelichting en een link om het desbetreffende formulier te downloaden.

Verklaring geen privégebruik auto: aanvragen, kenteken opgeven en intrekken
Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
Intrekking verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)
Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor de WGA 

Wilt u meer informatie over de salarisadministratie; bel of mail ons.

Salarisadministratie

Regelingen