Accountantskantoor Timmer

Update maatregelen coronacrisis

HomeTimmer Nieuws en adviesUpdate maatregelen coronacrisis

Terug naar vorige

De coronacrisis blijft voortduren en de verwachting is dat we er nog (lang) niet vanaf zijn.

Ook wij hebben onze maatregelen genomen en werken voornamelijk vanuit huis. Het kantoor is wel geopend tijdens de normale kantooruren. Er is altijd één persoon aanwezig om boekhoudingen in ontvangst te nemen.

Naast de gezondheidsklachten, komen de financiële onzekerheden ook steeds meer naar voren.
Zoals in eerdere berichten van ons te lezen, baseren wij ons qua regelingen vooral op de site van de Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/.
Hierop staan diverse regelingen die in uw situatie aan de orde zouden kunnen zijn. Een aantal van deze regelingen is nog niet opengesteld; wij blijven in de gaten houden wanneer/hoe de aanvragen gedaan kunnen worden en zullen u hiervan op de hoogte houden.

De regelingen waar nu al wel actie op mogelijk is, zijn:

  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Dit betreft een regeling voor zelfstandige ondernemers voor wie in de knel komen door het coronavirus. Via de gemeente kan voor maximaal drie maanden een inkomen op  bijstandsniveau aangevraagd worden. Daarnaast kan een lening tot maximaal € 10.157 worden aangevraagd. Hoewel de regeling nog niet van kracht is, is er vaak al wel via de gemeente (het gaat om woonplaats en niet de gemeente waar het bedrijf gevestigd is) in te schrijven op een soort wachtlijst. Per gemeente verschilt de manier van aanvragen, waardoor we u, indien u denkt aanspraak te kunnen maken op deze regeling, verzoeken om contact op te nemen met uw eigen gemeente. Vaak staat op de website van de gemeente meer informatie over hoe die specifieke gemeente de aanvragen wenst te ontvangen;

  • Leningen bij banken. Wenst u, vanwege liquiditeitsproblemen, een lening van de bank te ontvangen of heeft u reeds een lening bij een bank en wilt u de aflossingen/rentebetalingen opschorten, dan zijn banken daar in deze tijd wat vrijgeviger in. Ons advies is dan om contact met uw bank op te nemen, zodat zij de voor uw specifieke situatie best passende oplossing kunnen bieden;

  • Uitstel belastingen. Voor alle belastingsoorten (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting) is bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Op dit moment is het zo dat er eerst aangifte gedaan moet zijn (omzetbelasting en loonbelasting) en een aanslag ontvangen moet zijn (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting). Specifiek voor die bepaalde aangifte/aanslag dient uitstel van betaling te worden gevraagd (zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen). Dit betekent dus dat er niet simpel één brief gestuurd kan worden waarin gelijk uitstel voor alle belastingen gevraagd wordt die de komende tijd verschuldigd zijn. Aangezien de belastingdienst meldt dat ze de administratieve lasten willen beperken, kan ik mij eigenlijk niet voorstellen dat de manier van uitstel aanvragen niet versimpeld wordt. Op dit moment is dat echter nog niet aan de orde. Wij adviseren u dan ook om, in het geval u deze maand een belasting moet betalen, voor die specifieke belastingaangifte / belastingaanslag uitstel aan te vragen. U dient daarvoor een brief op te stellen waarin u het aanslagnummer vermeldt waarvoor u uitstel aanvraagt. In die brief vermeldt u ook dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Stuur deze brief naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC te Heerlen. De komende tijd houden we in de gaten of de aanvraag van uitstel versimpeld wordt en zullen u daarover dan uiteraard informeren;

  • Verlaging voorlopige aanslag (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) over 2020. Indien u over 2020 een lagere winst verwacht dan dat er volgens de voorlopige aanslag is ingeschat, dan is die voorlopige aanslag aan te passen naar beneden. U hoeft dan de komende maanden een lager voorschot te betalen. Indien u de volledige voorlopige aanslag al betaald heeft, dan krijgt u de teveel betaalde belasting terug gestort. Let op: bij de definitieve aangifte over 2020 is er dan uiteraard ook minder voorschot te verrekenen. Indien de winst over 2020 dus toch meevalt, dient er bij de definitieve afrekening meer betaald te worden;

  • Krediet bij Qredits. Heeft u al een krediet bij Qredits, dan zal de aflossing de komende 6 maanden opgeschort worden en wordt de rente naar beneden bijgesteld. Wenst u een krediet te ontvangen van Qredits, dan verwijzen we u naar: https://qredits.nl/

Wij vertrouwen er op u hiermee weer verder op weg geholpen te hebben. Mocht u hulp nodig hebben bij een specifieke aanvraag, dan horen we graag.

Veel (financiële) gezondheid toegewenst!