Accountantskantoor Timmer

Update economische maatregelen coronavirus

HomeTimmer Nieuws en adviesUpdate economische maatregelen coronavirus

Terug naar vorige

Remco Timmer

Steeds meer bedrijven en particulieren krijgen te maken met de nadelige gevolgen van het coronavirus.Voorop staat uiteraard de gezondheid van iedereen, maar steeds meer mensen beginnen zich ook zorgen te maken over de financiële situatie.

De overheid heeft, zoals u waarschijnlijk bekend, uitgesproken om er ook financieel voor iedereen te zijn.

Uiteraard willen wij ook iedereen helpen waar nodig, maar helaas weten wij ook niet meer dan via de diverse media naar buiten komt.

Op dit moment is het meest overzichtelijk en up-to-date de site van de Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Zie daarnaast ook de site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Voor de diverse regelingen moet je je soms bij de bank, soms bij de gemeente en soms bij de belastingdienst melden. Ook staat er vaak vermeld dat de diverse regelingen/voorwaarden nog nader uitgewerkt moeten worden.

We wijzen nu specifiek op de mogelijkheid om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting e/o vennootschapsbelasting over 2020 aan te passen naar het te verwachten niveau van de winst over 2020. Hierdoor is er minder belasting als voorschot te betalen. Uiteraard zal er bij de definitieve afrekening over 2020 dan ook minder te verrekenen zijn! 

Blijf bovenstaande sites goed volgen en indien wij ergens bij een aanvraag kunnen helpen dan horen we vanzelf.

Weet dat we ook in deze moeilijke tijd voor jullie klaar staan waar mogelijk.