Accountantskantoor Timmer

Kindpakket

HomeTimmer Nieuws en adviesKindpakket

Terug naar vorige

De gemeenteraad van Elburg heeft besloten om het kindpakket uit te breiden. Het doel is dat elk kind kan sporten, een dagje weg kan, schoolspullen of een jas kan aanschaffen of bijvoorbeeld muziekles kan nemen. 

Ook mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen gebruikmaken van het kindpakket. Het bedrag van het kindpakket is afhankelijk van het inkomen. Bij een laag vermogen, een inkomen tussen de 120% en 130% van de bijstandsnorm en een aanvraag kindpakket voor 1 augustus 2017, komt u in aanmerking voor het gehele jaarbedrag. Komt uw aanvraag later binnen, dan wordt het bedrag naar rato toegekend voor de resterende maanden van het jaar. 

 

Vergoeding kindpakket: € 500,00 per kind per jaar

Vergoeding kindpakket: € 250,00 per kind per jaar

Gehuwden/samenwonenden

Max. inkomen: € 1.606,61 *

Inkomen € 1.606,62 – € 1.740,49 *

Alleenstaande (ouder)

Max. inkomen: € 1.134,63 *

Inkomen € 1.119,64 – € 1.218,35 *

* Dit zijn de bedragen die per 1 juli 2017 van toepassing zijn. Voor mensen met een AOW-uitkering gelden andere inkomensgrenzen.

Heb u vragen of wilt u een aanvraag indienen voor het kindpakket, kijk dan op www.elburg.nl en zoek op kindpakket. U vindt daar alle informatie.