Accountantskantoor Timmer

De BV in … of niet?

HomeTimmer Nieuws en adviesDe BV in … of niet?

Terug naar vorige

Woensdagavond 28 januari jl. hebben wij bij Businessclub ’t Harde een lezing gehouden over het al of niet oprichten van een Besloten Vennootschap.

Sinds in oktober 2012 de Flex-BV wettelijk mogelijk is geworden, is het relatief eenvoudig om een BV op te richten. Maar is het ook zo aantrekkelijk om dat te doen? Tijdens de presentatie werd duidelijk dat een BV op het gebied van aansprakelijkheid en de daarmee samenhangende risico’s duidelijke voordelen heeft boven een private onderneming (éénmanszaak of vennootschap onder firma). En dit geldt in extra mate in geval van samenwerkingsvormen. Maar op het gebied van belastingheffing kent de private onderneming een aantal voordelen, waardoor de BV-vorm een nogal dure aangelegenheid kan worden. Dit wordt pas anders bij vrij forse jaarlijkse resultaten.

Al met al was het een leerzame avond, omdat na de pauze nog een lezing werd gehouden. Het bedrijf Ifective legde één en ander uit aangaande ‘De Cloud’ met haar voor- en nadelen.

Na de kennisoverdracht werd er nog een poosje nagepraat, waarbij in de wandelgangen het één en ander over BV-vormen en BV-constructies werd besproken.