Accountantskantoor Timmer

Criminaliteit loont!

HomeTimmer Nieuws en adviesCriminaliteit loont!

Terug naar vorige

Er gaat weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd worden aan het alsmaar langer wordende verhaal van de onnavolgbare beslissingen die door onze overheid worden genomen.

We kennen natuurlijk allemaal de missers die onze bewindslieden hebben gemaakt in de affaires rondom de aardgaswinning in de provincie Groningen, de toeslagendrama’s bij vele gezinnen door heel Nederland, de asielproblematiek in (wederom!) de provincie Groningen, het stikstofschandaal ten opzichte van vele boerenbedrijven op het platteland, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Om nog even op dat laatste in te gaan: nadat men in de randstad (en omgeving) vele decennia lang zijn gang is gegaan met het asfalteren en volbouwen van elke beschikbare vierkante meter grond, zodat daar geen natuur van enige betekenis meer is te vinden, wordt men buiten de randstad, waar men in diezelfde periode nog wel de nodige aandacht aan de natuur heeft besteed, nu met enorme beperkingen opgezadeld, omdat men in de nabijheid van de natuur leeft. Als u het nog begrijpt, mag u het zeggen.

Uit bronnen rondom de landsoverheid is uitgelekt, dat het kabinet geen compensatie gaat verstrekken aan de spaarders die de afgelopen jaren te veel belasting hebben betaald en die geen tijdig formeel bezwaar hebben ingediend tegen de volgens de op dat moment geldende regelgeving ingediende aangifte en als gevolg daarvan opgelegde aanslag. Dat betekent kort gezegd dat de overheid, die eigenlijk het goede voorbeeld zou moeten geven, geld heeft gestolen van een deel van haar burgers, en dat geld niet gaat terugbetalen omdat diezelfde burgers daar niet om gevraagd hebben. Het is vergelijkbaar met een fietsendief, die een fors aantal fietsen steelt, vervolgens veroordeeld wordt, maar dan alleen maar de fietsen teruggeeft aan die gedupeerden die aangifte hebben gedaan. Alle andere fietsen mag de dief vervolgens houden!

En zo kan men concluderen dat criminaliteit wel degelijk loont! Probeer nu maar zo veel mogelijk te stelen van alles en iedereen, want diegene die vervolgens verzuimt om in bezwaar te gaan dan wel aangifte doet, heeft zijn rechten ten opzichte van de crimineel verspeeld en de crimineel vaart er wel bij.

Aldus is besloten onder het bewind van de Minister, die met veel aplomb ‘het nieuwe elan’ aankondigde. Als dit het nieuwe elan is, dan verlang ik hevig terug naar het oude elan!