Accountantskantoor Timmer

Branchevergelijking

HomeTimmer Nieuws en adviesBranchevergelijking

Terug naar vorige

De diensten die Accountantskantoor Timmer aan een onderneming biedt houden niet op bij het samenstellen van de jaarrekening, want de ondernemer wil, en dan vooral in de huidige “zware tijden”, graag weten hoe de opbrengsten en kosten van het bedrijf zich ontwikkelen ten opzichte van de branche.

Reken maar dat Accountantskantoor Timmer u daarbij van dienst kan zijn. Wij vergelijken de cijfers(opbrengsten en kosten) van uw onderneming met de gemiddelde cijfers in de branche. Zo kunt u zien of de brutomarge van uw onderneming overeenkomt met dit gemiddelde, of dat de kostprijs ten opzichte van de omzet aan de hoge (of lage) kant ligt. Ook kunt u zien of er in de overige kosten bezuinigd kan (of moet) worden. Bijvoorbeeld: als de verkoopkosten hoger zijn dan gemiddeld in de branche, moet er kritisch gekeken worden of er bepaalde kosten zijn gemaakt waaruit geen verkoopopdracht is voortgekomen.

Ook voor de agrarische ondernemingen, met name de melkveehouderij, is het van belang om de overige kosten goed in ogenschouw te nemen. De omzet wordt immers grotendeels bepaald door prijzen die de melkfabriek hanteert en waarop de ondernemer geen invloed heeft. De grondstofprijzen geven vaak ook weinig onderhandelingsruimte bij de verschillende leveranciers. Bij dalende melkprijzen en stijgende kosten kan de vergelijking van de “eigen cijfers” met het landelijke gemiddelde veel informatie opleveren.

Deze dienst bieden wij in principe aan bij het samenstellen van uw jaarrekening over het afgelopen jaar, zodat wij u dit als extra service aanbieden. Zo weet u hoe uw onderneming er voor staat ten opzichte van de branche.

Als u wilt weten hoe de opbrengsten en kosten van uw onderneming zich gedurende het huidige jaar ontwikkelen ten opzichte van de branche, ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten weten waar zij aan toe zijn.

Vriendelijke groeten,

Willem Jonker