Accountantskantoor Timmer

Blog Dennis van Boven: Subsidie personeel

HomeTimmer Nieuws en adviesBlog Dennis van Boven: Subsidie personeel

Terug naar vorige

Voor u als ondernemer is het personeelsbestand in veel gevallen een forse kostenpost. Deze kosten bestaan niet alleen uit het maandelijks te betalen salaris, maar daar bovenop komen diverse werkgeverslasten.

Premies voor werknemersverzekeringen, werkgeversbijdrage zorgverzekeringswet, pensioenverzekeringen en kosten om u in te dekken in geval van uitval van uw personeel om wat voor reden dan ook. Reken maar dat er veel op u afkomt bij het aannemen van personeel. 

Accountantskantoor Timmer kan u bij alle vraagstukken omtrent personeelszaken van dienst zijn. 
 
Deze keer willen wij u de premiekortingen op het gebied van personeelszaken onder de aandacht brengen. De huidige economische situatie in ons land is reden voor de overheid om behoorlijke kortingen te geven bij het in dienst nemen van bepaalde groepen in de samenleving. Wanneer u werknemers in dienst neemt vanuit een uitkeringssituatie zijn er mogelijkheden om duizenden euro’s op de personeelslasten te besparen. Dit geldt momenteel voor zowel ouderen als jongeren. Laat u door ons informeren of uw potentiële nieuwe medewerker daar voor in aanmerking komt. 
 
Naast (ex-)uitkeringsgerechtigden bestaat de mogelijkheid dat u werknemers heeft die in opleiding zijn of er over denken om aan een opleiding te beginnen. Ook hiervoor kunt u een subsidie aanvragen. Het is mogelijk om een deel van de afgedragen loonbelasting terug te vorderen via de subsidieregeling praktijkleren.
 
Ook wanneer u een werknemer met een arbeidshandicap in dienst neemt mag u een korting verrekenen. Daarnaast hoeft u voor deze werknemer geen verzekering te regelen. Het UWV neemt de salarisbetaling bij ziekte direct over. 
 
De praktijk wijst uit dat ondernemers deze subsidiemogelijkheden vaak links laten liggen. Laat u dat niet gebeuren! Neem contact op met Accountantskantoor Timmer voor een heldere uiteenzetting van de mogelijkheden op dit gebied.

Vriendelijke groeten,

Dennis van Boven