Accountantskantoor Timmer

Blog Brand: Vindt u de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ook zo duur?

HomeTimmer Nieuws en adviesBlog Brand: Vindt u de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ook zo duur?

Terug naar vorige

Voor een heleboel zelfstandige ondernemers is het lastig om zich op een adequate en betaalbare manier te verzekeren van inkomen tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. En of het nou gaat om zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) of zelfstandigen met personeel (MKB-ondernemers), vaak wordt er bij de reguliere AOV tegen een aantal problemen aangelopen.

De maandelijks te betalen premie wordt vaak als erg hoog ervaren, hetgeen vaak veroorzaakt wordt door het relatief hoge risico dat men in bepaalde beroepsgroepen loopt. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat verzuim als gevolg van een bepaalde kwetsuur van verzekering wordt uitgesloten. Als uit de medische historie van iemand bijvoorbeeld blijkt dat hij vroeger (tijdens een voetbalwedstrijd) ernstig aan zijn knie geblesseerd is geraakt dan kan er in de polis worden opgenomen dat ‘arbeidsongeschiktheid als gevolg van de knie’ is uitgesloten van een uitkering. Dat betekent dat er in dat geval dus geen uitkering volgt!

Om dit soort problemen het hoofd te bieden is in de markt het fenomeen ‘broodfonds’ ontstaan. Kort gezegd komt dit er op neer dat een aantal ondernemers (die elkaar op één of andere manier kennen) gezamenlijk een vereniging oprichten, waarbij de afspraak wordt gemaakt om elke maand per persoon ‘iets in de pot’ te doen, hetwelk gebruikt kan worden voor een uitkering, als iemand vanuit de groep arbeidsongeschikt wordt. Eigenlijk zijn we hier weer helemaal terug bij de basis van verzekeren: samen sparen voor als één van ons iets overkomt.

De kracht van dit soort fondsen zit met name in het terugkeren naar de menselijke maat. De verzekerde is niet meer afhankelijk van de almachtige verzekeringsmaatschappij, maar kan vertrouwen op de afspraken die hij samen met zijn collega’s heeft gemaakt.

Afhankelijk van de wensen kunnen er per vereniging natuurlijk specifieke afspraken worden gemaakt. Omdat het in het kader van deze column te ver voert om hier dieper op in te gaan hebben wij op maandag 25 september a.s. een gratis bijeenkomst gepland, waar wij verder op dit onderwerp zullen ingaan. Indien u interesse heeft, kunt u zich door middel van een kort berichtje (via telefoon, email of de reguliere post) opgeven. Wij zien uit naar uw komst!