Accountantskantoor Timmer

Blog Brand: Moet u ook weer investeren van uw boekhouder?

HomeTimmer Nieuws en adviesBlog Brand: Moet u ook weer investeren van uw boekhouder?

Terug naar vorige

Op verjaardagen en de vrijdagmiddagborrel wordt nogal eens de opmerking gemaakt dat het volgens de boekhouder of de fiscalist weer hoog tijd is om te investeren.

Vaak wordt dan bedoeld dat de betreffende inventaris inmiddels is afgeschreven en derhalve geen fiscale aftrekpost meer oplevert, waar dan gelijk maar de conclusie aan wordt verbonden om te kiezen voor vervanging.

Maar is het dan wel verstandig om te kiezen voor vervanging? Dat ligt er maar net aan.

Uiteraard is een zakelijke investering aftrekbaar voor de belasting. Hoewel de totale aanschafwaarde in beginsel moet worden uitgesmeerd over een vijftal jaren, kan het totale investeringsbedrag normaal gesproken via deze afschrijvingsperiode in aftrek worden gebracht. Bovendien kan, afhankelijk van de hoogte van de investering, in veel gevallen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek worden toegepast, waardoor in het jaar van investeren een extra belastingaftrek kan worden genoten. In bepaalde gevallen kan deze aftrek worden verhoogd door middel van energie- dan wel milieu-investeringsaftrek.

Dat is natuurlijk allemaal heel aardig en mooi meegenomen, maar er blijft altijd een deel van het te investeren bedrag over dat de ondernemer zelf moet betalen en dus volledig voor zijn of haar eigen rekening komt.

Dus als er zo maar geïnvesteerd gaat worden omdat ‘de boekhouder of fiscalist zegt dat iets inmiddels is afgeschreven’, terwijl het betreffende ‘iets’ nog volwaardig binnen de onderneming functioneert, dan is het in mijn ogen zonde van het (eigen) geld dat daarmee gemoeid is. Ik zou het liever enigszins willen omdraaien: als er geïnvesteerd moet worden in iets dat het functioneren van de onderneming in positieve zin beïnvloedt (of het functioneren van de ondernemer vergemakkelijkt), dan kan de belastingdienst daarbij een behoorlijk handje helpen. Hierdoor kan een investering wellicht eerder nuttig zijn dan wanneer geen rekening zou worden gehouden met de belastingvoordelen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp en de voorwaarden voor het toepassen van de verschillende investeringsaftrekken, neem dan contact op met ons kantoor. En dat kan uiteraard ook voor andere onderwerpen die op ons vakgebied liggen.

Wij helpen u graag om de juiste keuzes te maken voor uw onderneming!