Accountantskantoor Timmer

Blog Brand: Is ook onze overheid onbetrouwbaar?

HomeTimmer Nieuws en adviesBlog Brand: Is ook onze overheid onbetrouwbaar?

Terug naar vorige

Vaak hoor en lees ik over corrupte overheden in het buitenland en dan denk ik: ‘Gelukkig wonen wij niet in zo’n bananenrepubliek’.
Maar is het hier in Nederland wel zo veel beter?

Neem nu de belastingdienst. Dat is toch een overheidsdienst bij uitstek waarvan een correcte en eerlijke werkwijze mag worden verwacht. Men verwacht van de belastingplichtigen immers ook dat er correct en eerlijk wordt omgesprongen met het doen van aangifte voor de diverse belastingen? Maar is die belastingdienst wel zo eerlijk? Wat moet ik dan denken van de speciale regelingen die grote bedrijven als Google en rijke grootverdieners als de Rolling Stones met onze belastingdienst kunnen treffen? U en ik krijgen dat niet voor elkaar.
En wat te denken van het feit dat de banken zelf hebben kunnen meeschrijven aan een speciaal voor de banken opgezet belastingsysteem? Als ik het goed heb begrepen dan hebben zij het concept eerst ter inzage gehad, de gelegenheid gekregen om hun commentaar te geven (gericht op lagere heffingen voor de banken), waarna het commentaar ook nog eens is verwerkt in de concepten alvorens deze aan de politiek werden voorgelegd. Zo is mij nog nooit vooraf gevraagd of ik het met de tarieven van de inkomstenbelasting eens was.

Kunnen we van dit soort zaken nog zeggen dat het speciale gevallen betreft, in de gewone inkomstenbelasting zitten toch ook een paar heel vreemde zaken, die in mijn ogen behoorlijk oneerlijk overkomen. Neem bijvoorbeeld het berekenen van belastingrente. Als u na de aangifte van de inkomstenbelasting een bepaald bedrag moet bijbetalen en u dient de aangifte niet voor 15 april in, dan bent u een rentevergoeding verschuldigd. Op zich niets bijzonders. Maar als u een bedrag van de belastingdienst tegoed heeft omdat u al te veel belasting betaald heeft, dan hoeft de belastingdienst pas rente hierover te vergoeden als zij er langer dan drie maanden over doet om de aanslag op te leggen. Waarom mag de belastingdienst dit verschil aanhouden? Dat is toch oneerlijk?
En kijk eens goed naar de heffing van de vermogensrendementsheffing, de beroemde box III heffing. Over het saldo van alle bezittingen minus schulden is een heffing van (thans) 1,2% verschuldigd. Alle bezittingen worden hiervoor in aanmerking genomen, maar als er schulden aan de orde zijn, dan blijft daarvan 2.900 euro per persoon buiten beschouwing. Zo betaalt een echtpaar in dat geval over 5.800 euro te veel belasting. Ook dat lijkt mij toch niet echt eerlijk.

Het lijkt er op dat Bob Dylan jaren geleden al gelijk had met zijn uitspraak ‘Steal a little and they throw you in jail. Steal a lot and they make you king.’
Of Staatssecretaris van Financien.

Vriendelijke groeten,

Brand Timmer