Accountantskantoor Timmer

Blog Brand: Denkt u er ook wel eens over om zelfstandig ondernemer te worden?

HomeTimmer Nieuws en adviesBlog Brand: Denkt u er ook wel eens over om zelfstandig ondernemer te worden?

Terug naar vorige

Reken maar dat de stap nemen naar het ondernemerschap geen eenvoudige is. Het laten vallen van de relatieve veiligheid van een loondienstbetrekking en kiezen voor een toch meer onzekere toekomst  als ondernemer is voor veel mensen een hele lastige beslissing.

Maar toch kan het zo zijn dat het zelfstandig uitvoeren van het vak een behoorlijke aantrekkingskracht heeft.

Om de keuze op reële gronden te kunnen maken, dient aan het volgende aandacht te worden geschonken.

Een (startende) ondernemer dient met een aantal zaken rekening te houden welke voorheen door zijn of haar werkgever werd geregeld. Zo houdt een werkgever op het salaris van de werknemer loonheffing en premie zorgverzekeringswet in en draagt deze af aan de belastingdienst. Een ondernemer dient zelf inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet te betalen over de door hem of haar gerealiseerde winst uit onderneming. De belastingdienst zal hiervoor aanslagen opleggen. Om dit op de juiste manier te kunnen doen, verlangt de belastingdienst dat een ondernemer een correcte administratie bijhoudt waaruit de benodigde gegevens kunnen worden gehaald.

Verder betaalt de werkgever voor de werknemer een premie WW en een premie WIA/WGA aan de daartoe geëigende instantie(s), heeft hij veelal het risico van de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid van de werknemer verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij en draagt hij namens de werknemer een pensioenpremie af aan een (pensioen)verzekeraar. De (startende) ondernemer dient zelf een weloverwogen keuze te maken welke risico’s, die voorheen door de werkgever automatisch werden geregeld, hij of zij wel of niet wil afdekken bij een verzekeraar.

Het is voor een potentiële ondernemer belangrijk om vooraf de ins-en-outs goed door te spreken. U kunt hiertoe uiteraard contact met ons opnemen waarna wij in een vrijblijvend en voor u kosteloos (starters-)gesprek de gehele gang van zaken met u doornemen. Tijdens dit gesprek zullen alle voor de startende ondernemer belangrijke zaken de revue passeren.