Accountantskantoor Timmer

Beroepseed voor accountants

HomeTimmer Nieuws en adviesBeroepseed voor accountants

Terug naar vorige

Afgelopen woensdag 15 maart 2017 hebben Brand en Remco Timmer in Zeewolde de beroepseed voor accountants afgelegd.

Deze eed is ingevoerd door de overkoepelende organisatie voor accountants om te benadrukken dat het beroep naar eer en geweten wordt uitgevoerd. De eed is één van de maatregelen die is gelanceerd naar aanleiding van een verbeterplan dat in september 2014 is gepresenteerd om het vertrouwen in de beroepsgroep te herstellen.

Onderstaand de tekst van de eed:

Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang.
Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel-kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als accountant laat ik mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn.
Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig.