Accountantskantoor Timmer

Accountantskantoor Timmer B.V. is positief beoordeeld

HomeTimmer Nieuws en adviesAccountantskantoor Timmer B.V. is positief beoordeeld

Terug naar vorige

Accountantskantoor Timmer B.V. te Doornspijk kan weer jaren vooruit. De zesjaarlijkse toetsing door het overkoepelend orgaan van accountantskantoren heeft in een positief oordeel over Accountantskantoor Timmer B.V. geresulteerd.

In de accountantsbranche is het gebruikelijk om eens in de zes jaar een toetsing uit te voeren om vast te stellen of een kantoor nog aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Zo’n toetsing wordt vanuit het overkoepelend orgaan, de NBA, geregeld. De NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) heeft daartoe een speciale afdeling: Raad voor Toezicht, die belast is met de periodieke toetsingen.

Afgelopen zomer is ons kantoor bezocht door twee toetsers, die in opdracht van de Raad voor Toezicht ons kantoor aan een toetsing hebben onderworpen. Naast de algemene toetsing op het gebied van de werking van het kwaliteitssysteem binnen het kantoor werd ook een aantal cliëntendossiers in de toetsing betrokken.

Aan het eind van de toetsing was de mening van de toetsers dat de werkzaamheden en de dossieropbouw van het kantoor van voldoende niveau was en zij hebben dan ook aan de Raad voor Toezicht het advies voorgelegd om ons kantoor te belonen met een A-score (hetgeen betekent dat de toetsing met goed gevolg is afgenomen).

En de Raad voor Toezicht heeft dit advies instemmend gevolgd, hetgeen blijkt uit onderstaand gedeelte uit hun brief:
DE BESLISSING:
De RAAD VOOR TOEZICHT stelt vast dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantspraktijk Accountantskantoor Timmer B.V. te Doornspijk in opzet en werking voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep.

U kunt de komende jaren dus weer met een gerust hart uw financiële en fiscale zaken aan ons toevertrouwen.