Accountantskantoor Timmer

Aanvraag machtiging SBA door ons kantoor

HomeTimmer Nieuws en adviesAanvraag machtiging SBA door ons kantoor

Terug naar vorige

Momenteel worden wij veel gebeld over onze aanvraag voor de machtiging SBA.

SBA staat voor Service Bericht Aanslag en is de opvolger/vervanger van de EKA (Elektronische Kopie Aanslagen). Het is dus heel goed mogelijk dat wij via de EKA al kopieën ontvangen, dus dan verandert er voor u niets.

EKA en SBA houdt in dat alle aanslagen, kennisgevingen en beschikking die u van de belastingdienst op papier krijgt, ook digitaal naar ons worden gestuurd. U moet ons hiervoor wel machtigingen.

Daarom ontvangt u de brief met als onderwerp ‘Aanvraag machtiging SBA door uw intermediair’ van de belastingdienst.

De machtiging geldt per belastingsoort en belastingjaar. Het kan dus zo zijn dat u meerdere van dit soort brieven ontvangt.

Gaat u ermee akkoord dat wij de kopieën van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen ook digitaal ontvangen, dan hoeft u niets te doen. De machtiging gaat dan in op datum die staat vermeld in het blokje ‘Beschrijving machtiging’. U dient wel te controleren of onze naam staat vermeld en de belastingsoort en belastingjaar akkoord is.

Wilt u niet dat wij de kopieën van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen ontvangen, dan dient u actie te ondernemen. U heeft dan de mogelijkheid de machtiging in te trekken door het bijgevoegde formulier ‘Afwijzen of intrekken machtiging intermediair’ op te sturen naar Logius. Logius is de digitale dienst van de overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert het register waarin alle goedgekeurde en ingetrokken machtigingen worden opgeslagen.

Wij kunnen trouwens de machtiging ook voor u intrekken.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.