Accountantskantoor Timmer

Zwembad de Hokseberg

HomeReferentiesZwembad de Hokseberg

Terug naar vorige

Hugo Zoglmann

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en zonder de verplichting om winstbelasting af te dragen. Jarenlang werden we volledig door de Gemeente Elburg gesubsidieerd en maakte het voor onze stichting dus eigenlijk niet uit hoe we draaiden, want het resultaat kwam toch voor rekening van de Gemeente. Accountantskantoor Timmer beoordeelde in die jaren onze cijfers die door een administrateur werden samengesteld en die aan de Gemeente werden verstrekt. Vanaf 2011 is het roer drastisch omgegooid en nu krijgt de stichting een vastgestelde subsidie op basis waarvan zij zelf haar exploitatie moet runnen. Ook moet er voldoende gereserveerd worden voor groot onderhoud van het zwembad en dergelijke. Wij namen als stichting daarom een gerenommeerd kantoor in de arm, dat in zwembaden gespecialiseerd is, om onze cijfers samen te stellen. Dat bleek een vergissing. Het was een veel te dure oplossing. Samen met Accountantskantoor Timmer zijn wij tot een veel betere en goedkopere oplossing gekomen. Een deel van de financiële administratie doen wij nu zelf en wij laten de meer lastige zaken zoals de salarisadministratie en het samenstellen van de jaarstukken door Timmer verzorgen. En reken maar uit: dat scheelt een hoop. Timmer stelt zich op het standpunt dat omzet voor hem natuurlijk altijd mooi is, maar liefst moet dat wel nuttige omzet zijn, dus wat de klant zelf goed kan doen, moet de klant ook eigenlijk zelf doen.

“Met Timmer durven wij in het diepe te springen”