Accountantskantoor Timmer

Ketelaar Hifi V.O.F.

HomeReferentiesKetelaar Hifi V.O.F.

Terug naar vorige

Johan, Hennie, Marthijn en Marloes Ketelaar

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is er gewerkt aan de opbouw van onze onderneming. Vanaf een werktafel op een zolderkamer naar het bedrijf wat er nu staat: een audiozaak met landelijke (en soms zelfs tot over de grenzen) bekendheid! Enkele jaren geleden hebben we besloten om onze financiële en fiscale zaken voortaan door Accountantskantoor Timmer B.V. te laten verzorgen. En ondanks het feit dat er een familierelatie is (waarvan je vaak hoort dat die verstorend zou kunnen werken) hebben wij de stellige indruk dat wij op een juiste en eerlijke manier worden geadviseerd. Wij staan de komende tijd voor een ingrijpende verandering, omdat de ene generatie het bedrijf zal gaan verlaten, waarna de volgende generatie de boel moet gaan voortzetten. Reken maar dat we in dat proces best veel vragen hebben en problemen moeten oplossen. En reken dan ook maar dat we met die vragen en problemen goed bij Timmer terecht kunnen en daar een luisterend oor treffen. Er wordt eerlijk en reëel met de vragen en problemen omgegaan en samen komen we tot een mooi overnameplan, waarbij aan alle partijen voldoende recht wordt gedaan.

“Timmer heeft een luisterend oor voor belangrijke vragen”