VOLG ONS Twitter Facebook LinkedIn
Samenstellen jaarrekeningen

Samenstellen jaarrekeningen

Deel dit product
NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL

Vanuit de bestaande administratie van een onderneming stellen wij de jaarrekening over een bepaalde periode samen. Door gebruik te maken van uitgebreide en goedgekeurde actuele software bij de rapportage van de jaarrekening zorgen wij er voor dat de jaarrekening aan alle wettelijke vereisten voldoet. En behoudens uitzonderingsgevallen wordt een concept-jaarrekening met de ondernemer besproken, voordat er iets definitief wordt gemaakt.
Reken maar dat hierdoor de nodige rust ontstaat.

 

Samenstellen jaarrekeningen aanvragen
Fiscale dienstverlening

Fiscale dienstverlening

Deel dit product
NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL

Of het nu gaat om de aangifte van een inkomstenbelasting over een bepaald jaar, de periodieke omzetbelasting of de loonbelasting per maand, indien u dat wilt, zorgen wij dat de werkzaamheden juist en tijdig worden verricht, zodat de Belastingdienst op tijd op de hoogte is van de benodigde gegevens. En natuurlijk wordt, in overleg met de relatie, de meest optimale opstelling gezocht. Reken maar uit, dat daardoor de belastingaangifte zo laag mogelijk kan blijven.

Fiscale dienstverlening aanvragen
Advisering

Advisering

Deel dit product
NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL

Op het gebied van administratie, financiële zaken en fiscaliteiten is binnen ons kantoor de nodige kennis en ervaring aanwezig. Daardoor is het voor ons mogelijk om een afgewogen advies uit te brengen op alle drie de genoemde gebieden. Dus indien u iets meer wilt weten over hoe de administratie van uw onderneming in te richten, of welke financiering voor een bepaalde investering nodig is, hoe zo’n financiering het best kan worden ingericht, of welke beleggingen mogelijk en aantrekkelijk zijn, of hoe een bepaalde situatie in het licht van de belastingen moet worden gezien, dan bent u bij ons aan het juiste adres. En reken maar dat de overlapping van deze kennis over de diverse gebieden er voor kan zorgen dat de advisering compleet en accuraat is

Advisering aanvragen
Financiële administratie

Financiële administratie

Deel dit product
NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL

Feitelijk is de inrichting en verwerking van de financiële administratie bij de ondernemers één van onze belangrijkste taken. Wij zorgen er voor dat er bij de ondernemer een administratie is ingericht, waardoor de ondernemer op een voor hem zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijke manier kan werken, bijvoorbeeld met online boekhouden. En, als de ondernemer er liever helemaal niets aan wil doen, dan zorgen wij er voor dat de administratie bij ons op kantoor volledig wordt verwerkt.
De ondernemer kan er op rekenen dat de administratie goed en zorgvuldig wordt behandeld en voldoet aan alle daaraan gestelde eisen.

Financiële administratie aanvragen
Salaris administratie

Salaris administratie

Deel dit product
NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL

Met betrekking tot de verwerking van de salarisadministratie maken wij gebruik van een systeem, waarbij de ondernemer de keuze heeft om alles aan ons kantoor uit te besteden dan wel de salarisadministratie in eigen hand te nemen.
Indien de ondernemer er voor kiest om alles uit handen te geven, dragen wij zorg voor de complete verwerking, inclusief de dossiervorming, hetgeen voor een dusdanige rust bij de ondernemer zorgt, dat hij er werkelijk geen enkel omkijken naar heeft. Zelfs eventuele fiscale boetes omdat de salarisadministratie niet op orde is, nemen wij dan voor onze rekening.
Indien de ondernemer er voor kiest om zelf de salarisadministratie te voeren, zullen wij binnen ons systeem daartoe ruimte beschikbaar stellen en de ondernemer instructie geven hoe daarmee te werken. En, om ook hier de nodige rust te geven, zijn wij altijd in staat om, op aanvraag, met de ondernemer ‘mee te kijken’ in zijn salarisadministratie.

Salaris administratie aanvragen
Begeleiden starters

Begeleiden starters

Deel dit product
NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL

Een onderneming starten is altijd een hele grote stap. Er komen dan heel veel zaken op een aanstaande ondernemer af, waardoor deze al snel dreigt onder te sneeuwen. Bij ons kantoor bestaat de mogelijkheid om voor advisering geheel vrijblijvend een startersgesprek te voeren, waarbij in een sessie van  ongeveer anderhalf uur de meeste aspecten van het zelfstandig ondernemen aan de orde komen.  En reken maar dat er dan een heleboel zaken over tafel gaan.

Mocht er naar aanleiding van het startersgesprek besloten worden om relatie van ons kantoor te worden, dan zullen wij vervolgens gedurende de beginperiode van de onderneming directe praktische ondersteuning bieden bij de inrichting van de administratie en de inpassing van automatisering op dat gebied.

Begeleiden starters aanvragen
Automatisering

Automatisering

Deel dit product
NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL NOG NIET FUNCTIONEEL

Automatisering speelt een belangrijke rol in de wereld van administratie en accountancy. Het zelf verwerken van de administratie kan voordelen bieden, met name aan de kostenkant. Echter voor een optimaal rendement is het van belang dat u weet waar u mee bezig bent en Accountantskantoor Timmer B.V. kan u daarbij helpen. U moet denken aan het maken van de juiste keuze van uw software, installatie van de software bij u thuis en een uitvoerige uitleg van de software ter plekke.

Onze administratie is dusdanig ingericht dat uitwisseling van informatie met elk willekeurig financieel pakket mogelijk is. Omdat wij zelf gebruik maken van de software van Software Gemak, is uitwisseling met dit pakket uiteraard het meest efficiënt. Wij hebben echter op dit gebied slechts een adviserende betekenis; wij verkopen geen software.

Onze partner Unidis heeft voor startende ondernemers een speciale startersactie. U kunt een jaar lang Software Gemak Multivers GRATIS proberen. Deze actie geldt zowel voor de offline- als de onlineversie van het pakket. Voor meer informatie klik hier.
Naast onze kennis van de software van Software Gemak, hebben wij ook ervaring met andere softwarepakketten. Om die reden kunnen wij u uitstekend begeleiden bij de automatisering’.

Heeft u vragen of interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Automatisering aanvragen