Accountantskantoor Timmer

Links

HomeContactLinks

Terug naar vorige

Links

Nederlandse Beroepsorganisatie Voor Accountants
www.nba.nl
De NBA is onder andere belast met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening voor haar leden.

Kamer van Koophandel
www.kvk.nl
Veel informatie over wetten en regels, export en het opvragen van uitreksels. Ook nteressant voor statende ondernemers.

Belastingdienst
www.belastingdienst.nl
Veel informatie over diverse belastingen voor zowel particulieren als ondernemers.

Belastingdienst/Toeslagen
www.toeslagen.nl
Site van de belastingdienst met informatie over o.a. Kinderopvang-, Zorg- en Huurtoeslag.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
www.uwv.nl
Veel informatie over diverse uitkeringen zoals WW, WIA en ZW. Interessant voor zowel de werknemers als de werkgever.

Sociale Verzekeringsbank
www.svb.nl
Veel informatie over o.a. AOW, ANW, Kinderbijslag en PersoonsGebondenButget.

Software Gemak
www.softwaregemak.nl
Leverancier van software en security- en internetoplossingen.

RI&E
www.rie.nl
Steunpunt voor iondernemers over de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor een veiligere werkomgeving.

Handig
Zoekhulp betalingskenmerkHulpmiddel van de belastingdienst om het Betalingskenmerk
te ‘ berekenen’.

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/betalingskenmerk

TeamviewerVia nevenstaand logo kunt u TeamViewer downloaden zodat wij op uw scherm mee kunnen kijken tijdens uw telefonische vragen.