Accountantskantoor Timmer

Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

HomeAccountancy NieuwsWijziging Uitvoeringsregeling accijns

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling accijns gewijzigd in verband met de implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262 en de richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151. De belangrijkste aanpassingen worden hierna beschreven.

De Horizontale accijnsrichtlijn 2020 zorgt voor automatisering van de procedure voor de overbrenging van tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen binnen de EU, die voor commerciële doeleinden worden geleverd. Dit gebeurt door uitbreiding van het bestaande geautomatiseerde systeem. In de Wet op de accijns zijn twee nieuwe rollen geïntroduceerd voor de marktdeelnemers: de gecertificeerde afzender en de gecertificeerde geadresseerde. In de Uitvoeringsregeling accijns worden nadere regels gesteld waaraan de nieuwe marktdeelnemers moeten voldoen ten aanzien van zekerheid stellen voor mogelijk verschuldigde accijns en bij het verlies van veraccijnsde goederen tijdens de overbrenging.

De term ‘vervaardigen’ van accijnsgoederen uit een eerdere accijnsrichtlijn is vervangen door ‘produceren of verwerken’ van accijnsgoederen.

De Wet op de Accijns kent vier accijnstarieven voor bier. Bij de Implementatiewet is bepaald dat de maatstaf van heffing van bieraccijns met ingang van 1 januari 2024 wijzigt naar alcoholgehalte. De nadere regels voor het bepalen van het alcoholgehalte in de Uitvoeringsregeling accijns zijn uitgebreid en aangepast, zodat deze ook op bier kunnen worden toegepast.