Accountantskantoor Timmer

Wijziging Tozo

HomeAccountancy NieuwsWijziging Tozo

Terug naar vorige

In een brief aan de Tweede Kamer van 27 mei 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat het steun- en herstelpakket, waaronder de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), met drie maanden wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Het besluit waarmee de Tozo wordt gewijzigd is inmiddels in het Staatsblad geplaatst. De voorwaarden voor het recht op uitkering op grond van de Tozo zijn niet gewijzigd. Wel zijn de voorwaarden voor leningen voor bedrijfskapitaal versoepeld.

De verplichte aflossing van de lening start per 1 januari 2022 in plaats van per 1 juli 2021. De periode waarbinnen moet worden afgelost is verlengd van 3,5 tot 5 jaar. Over het jaar 2021 is geen rente verschuldigd over een onder de Tozo verstrekte lening. De versoepelde voorwaarden gelden zowel voor nieuwe als voor bestaande leningen voor bedrijfskapitaal.