Accountantskantoor Timmer

Wijziging reisbureauregeling

HomeAccountancy NieuwsWijziging reisbureauregeling

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met beleid over de toepassing van de reisbureauregeling in de omzetbelasting geactualiseerd.

In dit besluit wordt ingegaan op de gevolgen voor de omzetbelasting ingeval van annulering van (reis)overeenkomsten. Als de afnemer de reis vóór de aanvang daarvan annuleert, is geen omzetbelasting over de betaalde annuleringsvergoeding verschuldigd. Deze annuleringsvergoeding vormt niet de vergoeding voor enige prestatie. Bij een latere annulering en no-show is sprake van een belastbare prestatie.

De vorige versie van het besluit bevatte een overgangsmaatregel inzake de reikwijdte van de reisbureauregeling. Vanwege het tijdsverloop heeft deze goedkeuring haar belang verloren.

Daarnaast is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd in het besluit.