Accountantskantoor Timmer

Wijziging beleidsbesluit belastingschulden in box 3

HomeAccountancy NieuwsWijziging beleidsbesluit belastingschulden in box 3

Terug naar vorige

afbeelding bij Wijziging beleidsbesluit belastingschulden in box 3

Wijziging beleidsbesluit belastingschulden in box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een beleidsbesluit over belastingschulden in box 3 gewijzigd. Als uitgangspunt geldt dat belastingschulden niet in aanmerking worden genomen in box 3. Er geldt een uitzondering voor erfbelastingschulden. Op grond van een goedkeuring van de staatssecretaris mag onder voorwaarden een niet tijdig opgelegde (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting als schuld in aanmerking worden genomen in box 3. De belastingplichtige dient ten minste acht weken voor het einde van het kalenderjaar een verzoek om een voorlopige aanslag in te dienen of uiterlijk dertien weken voor het einde van het kalenderjaar de aangifte te hebben ingediend. Als de aanslag zodanig laat wordt opgelegd dat de belastingplichtige daardoor redelijkerwijs niet in staat is om voor de jaarwisseling te betalen, mag de schuld worden opgevoerd in box 3. Voorwaarde is dat er op de peildatum voldoende banktegoeden zijn in box 3. De goedkeuring geldt nu ook voor verschuldigde schenkbelasting, onder dezelfde voorwaarden.