Accountantskantoor Timmer

Wijziging bedragen en percentages sociale verzekeringen

HomeAccountancy NieuwsWijziging bedragen en percentages sociale verzekeringen

Terug naar vorige

De minister van SZW heeft een regeling gepubliceerd in verband met de wijziging van diverse bedragen en percentages voor 2023.

In het Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is de hoogte van de maximale transitievergoeding aangepast aan de stijging van de contractlonen. De maximale transitievergoeding is verhoogd van € 86.000 naar € 89.000.

De uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn aangepast aan de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari. Voor 2023 gelden de volgende uurloongrenzen:

Uurloongrens

bedrag

 100% WML € 12,04
 125% WML € 15,06