Accountantskantoor Timmer

Wetsvoorstel geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden

HomeAccountancy NieuwsWetsvoorstel geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden

Terug naar vorige

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden in behandeling.

De vaste commissie voor Financiën heeft verzocht om een schriftelijke toelichting op de doelgroep waarop het wetsvoorstel zich richt. De commissie wil verder weten wat er voor de doelgroep en voor anderen nog meer aan mogelijkheden bestaat om toeslagschulden op te lossen. De doelgroep van het wetsvoorstel is de groep bij wie als gevolg van COVID-19 de invorderingsactiviteiten van toeslagschulden vanaf maart 2020 zijn gepauzeerd. Door het stopzetten van de invorderingsactiviteiten na het verzenden van de terugvorderingsbeschikking zijn geen betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verzonden en geen dwanginvorderingsmaatregelen uitgevoerd. Over de invorderingspauze zijn de betrokkenen niet geïnformeerd.

Het wetsvoorstel richt zich alleen op de vorderingen die wegens corona gepauzeerd zijn. De staatssecretaris vindt het niet passend om rente te berekenen terwijl de invorderingsactiviteiten van overheidswege zijn gepauzeerd. De staatssecretaris stelt een spoedige behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer zeer op prijs. In andere gevallen wordt wel invorderingsrente in rekening gebracht.

De invorderingsactiviteiten voor mensen, die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), zijn gepauzeerd. Dit geldt ook voor nieuwe vorderingen zolang hun zaak in behandeling is bij de UHT. Wanneer en hoe de invorderingsactiviteiten van toeslagen bij deze groep worden gestart, is nog niet bepaald. De staatssecretaris heeft toegezegd de Kamer daarover na de zomer te informeren.