Accountantskantoor Timmer

Wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister

HomeAccountancy NieuwsWetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister

Terug naar vorige

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig dat de instelling van een centraal aandeelhoudersregister regelt. Het wetsvoorstel bevat de verplichting voor notarissen om akten inzake aandelenoverdrachten in te schrijven in het centrale aandeelhoudersregister. Het voorgestelde aandeelhoudersregister is niet publiek toegankelijk

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën zijn mening gegeven over de mogelijke gevolgen van een arrest van het Hof van Justitie EU over het UBO-register op dit wetsvoorstel.

Volgens het Hof van Justitie EU rechtvaardigt de doelstelling van de anti-witwasrichtlijn een ernstige inmenging in de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens. De bepaling in de richtlijn dat iedereen toegang moet krijgen tot UBO-informatie is onvoldoende onderbouwd en daarom ongeldig. Omdat het voorgestelde centrale aandeelhoudersregister niet publiek toegankelijk is, voorziet de staatssecretaris geen gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie EU voor het wetsvoorstel.