Accountantskantoor Timmer

Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen

HomeAccountancy NieuwsWetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Het wetsvoorstel verlaagt de brandstofaccijnzen en de omzetbelasting op energie. De verlaging van de brandstofaccijns geldt sinds 1 april 2022. De tijdelijke toepassing van het verlaagde tarief in de omzetbelasting moet op 1 juli 2022 ingaan. Beide maatregelen zijn bedoeld om het verlies aan koopkracht gedeeltelijk te compenseren. In de nota naar aanleiding van het verslag worden vragen van de diverse Kamerfracties over de maatregelen beantwoord.