Accountantskantoor Timmer

Wet vrachtwagenheffing in Staatsblad

HomeAccountancy NieuwsWet vrachtwagenheffing in Staatsblad

Terug naar vorige

De Wet vrachtwagenheffing is in het Staatsblad geplaatst. Strekking van de wet is het invoeren van een heffing voor het rijden met een vrachtwagen op bepaalde aangewezen wegvakken. 

De vrachtwagenheffing vervangt de belasting zware motorrijtuigen (BZM). De Wet BZM wordt ingetrokken met de inwerkingtreding van de Wet vrachtwagenheffing. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum.