Accountantskantoor Timmer

Wet open overheid volgt Wet openbaarheid van bestuur op

HomeAccountancy NieuwsWet open overheid volgt Wet openbaarheid van bestuur op

Terug naar vorige

Per 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De belangrijkste veranderingen door de invoering van de Woo ten opzichte van de Wob zijn de volgende.

Met de komst van de nieuwe wet verandert er veel. Om rijksambtenaren op weg te helpen is daarom een handboek opgesteld: de Woo-instructie. Deze instructie is bedoeld als naslagwerk om Woo-verzoeken binnen de Rijksoverheid op dezelfde manier te behandelen.