Accountantskantoor Timmer

Voortgang Wet vrachtwagenheffing

HomeAccountancy NieuwsVoortgang Wet vrachtwagenheffing

Terug naar vorige

In het regeerakkoord van het vorige kabinet is de invoering van een vrachtwagenheffing opgenomen. Het wetsvoorstel is in het najaar van 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden

De vrachtwagenheffing is een plaatsgebonden heffing voor vrachtwagens, ongeacht hun herkomst. De heffing gaat dus ook voor buitenlandse vrachtwagens gelden. De invoering van de wet is voorzien voor 2027. De wet kan niet eerder worden ingevoerd vanwege de tijd die gemoeid is met het voorbereiden van de uitvoering van de vrachtwagenheffing. Als het wetsvoorstel is aangenomen kan worden gestart met de aanbesteding, het bouwen, integreren en testen van ICT-systemen en het contracteren van dienstaanbieders.

De vrachtwagenheffing is een vorm van rekeningrijden. De minister van I en W heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging is nodig om enkele onvolkomenheden in het wetsvoorstel te herstellen.