Accountantskantoor Timmer

Voortgang kilometerheffing

HomeAccountancy NieuwsVoortgang kilometerheffing

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën en de minister van I en W hebben het rapport van een onderzoek naar systemen voor een kilometerheffing voor personen- en bestelauto’s (betalen naar gebruik) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport beschrijft drie oplossingsrichtingen voor de kilometerregistratie.

  1. Gebruik maken van bestaande meetsystemen en de registratie daarvan, eventueel met extra registratiemomenten.
  2. Een apparaat in de auto, dat de kilometerstand registreert, zonder GPS.
  3. Een apparaat in de auto, dat op basis van GPS het aantal gereden kilometers registreert en communiceert.

De onderzoekers doen de aanbeveling om vervolgonderzoek uit te voeren naar oplossingsrichting 1 om te komen tot een gerichte set aan maatregelen op het gebied van controle, toezicht en handhaving. Op basis van de uitkomsten van dit vervolgonderzoek wordt in het voorjaar van 2023 over een hoofdoplossingsrichting voor de registratie van het aantal gereden kilometers besloten.