Accountantskantoor Timmer

Voor Amerikaanse markt geproduceerde auto is geen Europees product

HomeAccountancy NieuwsVoor Amerikaanse markt geproduceerde auto is geen Europees product

Terug naar vorige

Bij de registratie van een personenauto in Nederland is bpm verschuldigd. Dat geldt niet alleen voor een nieuwe auto, maar ook voor een gebruikte.

Bij de registratie van een voor de Amerikaanse markt geproduceerde gebruikte Volvo XC90 is volgens de Belastingdienst te weinig bpm op aangifte voldaan. In de aangifte is uitgegaan van een CO2-uitstoot van 311 g/km en een handelsinkoopwaarde in onbeschadigde staat van € 38.961. Deze waarde is bepaald aan de hand van een taxatierapport. Als waardevermindering wegens schade is een bedrag van € 28.611 in aanmerking genomen. Bij de naheffingsaanslag is uitgegaan van de aangegeven CO2-uitstoot en een historische nieuwprijs van € 99.410. Wegens schade is een waardevermindering in aanmerking genomen van € 4.605. Na bezwaar is de naheffingsaanslag verminderd. In de uitspraak op bezwaar is de historische nieuwprijs bepaald op € 159.159, de handelsinkoopwaarde in onbeschadigde staat op € 32.258 en de waardevermindering wegens schade op € 4.605.

In de procedure voor de rechtbank over de naheffingsaanslag meent de belanghebbende met een beroep op het Verdrag betreffende de Werking van de EU (VWEU) dat moet worden uitgegaan van een lagere CO2-uitstoot van 186 g/km. Ook heeft de Belastingdienst volgens hem onvoldoende rekening gehouden met de kosten van het vervangen van onderdelen om te voldoen aan de eisen voor de Europese markt. Volgens de rechtbank heeft de belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat de auto een product is van een andere lidstaat. Een inkoopfactuur is niet overgelegd. De auto is geproduceerd voor de Amerikaanse markt en heeft geen Europees typegoedkeuringsnummer. De enkele stelling dat de auto in Europa is gefabriceerd en dus een Europees product is, is onvoldoende om de auto als een product van een andere lidstaat aan te merken. Aan een beroep op het VWEU wordt daarom niet toegekomen.

Volgens de rechtbank is niet aannemelijk gemaakt dat de kosten van aanpassing voor de Europese markt een waardedrukkende werking hebben. In het taxatierapport is een dergelijke waardevermindering niet gespecificeerd.

Tenslotte oordeelt de rechtbank dat bij de berekening van de verschuldigde bpm niet moet worden uitgegaan van de CO2-uitstoot van referentieauto’s, maar van de uitstoot van het betroken voertuig. Volgens de aangifte en het afgegeven buitenlands kenteken bedraagt de uitstoot 311 g/km. De daarbij behorende bruto bpm bedraagt € 77.856. In de uitspraak op bezwaar is de historische nieuwprijs van de auto terecht bepaald op € 159.159.