Accountantskantoor Timmer

Verrekening zelfstandigenaftrek in latere jaren

HomeAccountancy NieuwsVerrekening zelfstandigenaftrek in latere jaren

Terug naar vorige

Ondernemers, die voldoen aan het urencriterium, kunnen hun winst verminderen met de zelfstandigenaftrek. 

De zelfstandigenaftrek vermindert de winst niet verder dan tot nihil. Het niet-gerealiseerde deel van de zelfstandigenaftrek in een jaar wordt door de Belastingdienst bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld. Dit bedrag wordt afzonderlijk op het aanslagbiljet vermeld. De niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt in de volgende negen kalenderjaren verrekend door in die jaren een verhoging van de zelfstandigenaftrek in aanmerking te nemen. Deze verhoging bedraagt maximaal het bedrag waarmee de winst de zelfstandigenaftrek van dat jaar overtreft. Verrekening van niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek vindt plaats in de volgorde waarin deze is ontstaan. Ook de verrekening van niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in een volgend kalenderjaar vindt plaats bij voor bezwaar vatbare beschikking. De wijze van verrekening van niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek is ontleend aan de systematiek van de verliesverrekening.

Volgens de rechtbank Noord-Nederland is verrekening van niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek slechts mogelijk voor zover deze bij beschikking is vastgesteld. De rechtbank paste daarbij de jurisprudentie op het terrein van de verliesverrekening naar analogie toe. Daaruit volgt dat alleen verliezen, die bij beschikking zijn vastgesteld, voor verrekening in aanmerking komen.