Accountantskantoor Timmer

Verlenging Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19

HomeAccountancy NieuwsVerlenging Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19

Terug naar vorige

Op 26 november 2021 heeft het kabinet een vijfde aanvullend coronasteunpakket voor de culturele en creatieve sector aangekondigd. 

De nadere uitwerking van dit steunpakket wordt begin dit jaar bekendgemaakt. De verstrekking van de vorige opeenvolgende steunpakketten voor de culturele en creatieve sector vond plaats op grond van de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19. Die regeling zou per 1 januari 2022 vervallen. Door een besluit van de minister van OCW is de vervaldatum van de regeling verschoven naar 1 januari 2024.