Accountantskantoor Timmer

Uitvoeringstoetsen amendementen Belastingplan 2023

HomeAccountancy NieuwsUitvoeringstoetsen amendementen Belastingplan 2023

Terug naar vorige

Bij de behandeling van het Belastingplan 2023 heeft de Tweede Kamer enkele amendementen aangenomen. De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij deze amendementen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Twee uitvoeringstoetsen betreffen de nieuwe eerste schijven in de energiebelasting. De Belastingdienst is gestart met de voorbereidingen op de invoering daarvan per 1 januari 2024 en op de mogelijkheid om de tarieven dan daadwerkelijk te kunnen aanpassen. Het kabinet heeft bij de voorjaarsbesluitvorming besloten om het tarief in de eerste schijf gas aan te passen. Over de vormgeving van de aanpassing neemt het kabinet bij de augustusbesluitvorming een besluit.

Bij de brief is het toetsingskader voor het bij het Belastingplan 2023 aangenomen btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen meegezonden. Dat was per abuis niet met het wetsvoorstel Belastingplan 2023 meegestuurd.