Accountantskantoor Timmer

Tweede nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel progressief tarief box 2

HomeAccountancy NieuwsTweede nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel progressief tarief box 2

Terug naar vorige

In 2022 is een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De strekking van het wetsvoorstel is het vervallen van enkele fiscale regelingen en de invoering van een progressief tarief in box 2 van de inkomstenbelasting. Onlangs is een tweede nota van wijziging ingediend. Met deze nota van wijziging is het wetsvoorstel in lijn gebracht met het Belastingplan 2024.

De wijzigingen betreffen:

  • In het wetsvoorstel verviel de doorschuifregeling voor een aanmerkelijk belang. Dat is niet langer het geval.
  • De maatregel, dat aan derden ter beschikking gestelde onroerende zaken standaard als beleggingsvermogen voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling worden aangemerkt is uit het voorstel geschrapt omdat dit reeds via de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 is ingevoerd.
  • De voorgestelde wijzigingen moeten per 1 januari 2025 in werking treden in plaats van per 1 januari 2024.
  • De voorgestelde inwerkingtredingsdatum van de aanpassing van de hoogte van de vrijstelling  voor ondernemingsvermogen in de bedrijfsopvolgingsregeling verschuift van 1 januari 2025 naar 1 januari 2026.