Accountantskantoor Timmer

Technische wijziging Subsidieregeling elektrische personenauto’s

HomeAccountancy NieuwsTechnische wijziging Subsidieregeling elektrische personenauto’s

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s aangepast. 

De aanpassing betreft een wijziging van de definitie van een nieuwe personenauto. De wijziging hangt samen met een aanpassing op de website RDW kentekencheck van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Om mogelijke verwarring te voorkomen is de zinsnede ‘de datum waarop de personenauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd’ vervangen door ‘de datum eerste inschrijving in Nederland’. Hiermee wordt aangesloten bij de registratie in het kentekenregister en het kentekenbewijs dat bij de aanschaf van een auto wordt verstrekt. Om van een nieuwe auto te kunnen spreken moeten de datum eerste toelating, de datum tenaamstelling en de datum eerste inschrijving in Nederland gelijk zijn.