Accountantskantoor Timmer

Tarieven belasting- en invorderingsrente

HomeAccountancy NieuwsTarieven belasting- en invorderingsrente

Terug naar vorige

afbeelding bij Tarieven belasting- en invorderingsrente

Tarieven belasting- en invorderingsrente

De beide staatssecretarissen van Financiën hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de belasting- en invorderingsrente. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State bij de Fiscale Verzamelwet 2023 heeft het kabinet aangekondigd het belastingrentesysteem opnieuw te bezien. De eerste stap die gezet wordt is gericht op het verkleinen van de verschillen tussen de gehanteerde percentages in de huidige systematiek. Voor de vennootschapsbelasting, de bronbelasting en de solidariteitsbijdrage geldt een hoger percentage belastingrente dan voor overige belastingen. In alle gevallen, ook bij de invorderingsrente, vormt de ECB-rente het uitgangspunt.  

 Percentage

 Huidige regeling

 Nieuw regime

 Verwacht percentage per 1 januari 2024

 Belastingrente Vpb, BB en solidariteitsbijdrage ECB-rente + 8%   (minimum 8%) ECB-rente + 5,5% (minimum 5,5% 10%
 Belastingrente overige middelen ECB-rente + 2,25% ECB-rente + 3% (minimum 4,5%) 7,5%
 Overige rente toeslagen ECB-rente + 2,25% (minimum: 4%) Bevriezen op 4% 4%
 Invorderingsrente behalve toeslagen ECB-rente + 2,25% minimum: 4%) Bevriezen op 4% 4%
 Invorderingsrente toeslagen ECB-rente + 2,25%  (minimum: 4%) Bevriezen op 4% 4%

Momenteel draagt de ECB-rente 4,5%. In het nieuwe regime zal de belastingrente eenmaal per jaar worden vastgesteld, gebaseerd op de laatst gepubliceerde ECB-rente voor 31 oktober van dat jaar. Het tarief treedt dan in werking per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

De invorderingsrente wordt voor alle belastingmiddelen en voor toeslagen vastgesteld op 4%.