Accountantskantoor Timmer

Subsidie voor stimulering cyberweerbaarheid kleinbedrijf

HomeAccountancy NieuwsSubsidie voor stimulering cyberweerbaarheid kleinbedrijf

Terug naar vorige

afbeelding bij Subsidie voor stimulering cyberweerbaarheid kleinbedrijf

Subsidie voor stimulering cyberweerbaarheid kleinbedrijf

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies gewijzigd. Toegevoegd aan de regeling is een subsidiemodule voor de stimulering van de cyberweerbaarheid in het kleinbedrijf. Op grond van deze regeling kunnen ondernemers 50% van de aanschafwaarde van een digitale technologie vergoed krijgen tot een maximum van € 1.250.

De ondernemer dient een aantal vragen in de zogenaamde CyberVeiligCheck-tool te beantwoorden. Op basis van deze antwoorden krijgt de ondernemer een advies om bepaalde maatregelen te nemen ter verhoging van de cyberweerbaarheid. Dit advies is nodig bij de subsidieaanvraag. De CyberVeiligCheck-tool is te vinden op: www.digitaltrustcenter.nl.

De maatregelen kunnen betrekking hebben op de volgende onderdelen:

  1. Veilige netwerktoegang/wifi.
  2. Wachtwoordmanager.
  3. Tweefactorauthenticatie (2FA).
  4. Software updates.
  5. Antivirussoftware.
  6. Back-ups.
  7. Autorisatiebeheer.
  8. Beveiliging website en betaalsystemen.
  9. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  10. Cybersecurity trainingen.