Accountantskantoor Timmer

Steunmaatregelen zonnecelauto’s

HomeAccountancy NieuwsSteunmaatregelen zonnecelauto’s

Terug naar vorige

De minister van EZK heeft gereageerd op een motie waarin het kabinet is verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om de introductie van zonneauto’s te versnellen.

In een brief aan de Tweede Kamer belicht de minister de mogelijkheden voor stimulering van de aanbodkant en van de vraagkant. De overheid kent zowel generiek als specifiek beleid ter stimulering van het bedrijfsleven, zoals de WBSO en de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Ook zijn er verschillende financieringsinstrumenten voor bedrijven. Innovaties zoals zonneauto’s profiteren volgens de minister van dit generieke beleid.

De (fiscale) stimulering van emissieloze auto’s is techniekneutraal. Het wordt aan de markt overgelaten welke technieken worden toegepast om op een nihiluitstoot uit te komen. De beperking van de verlaagde bijtelling voor privégebruik tot een deel van de catalogusprijs geldt niet voor waterstofauto’s en voor auto’s met geïntegreerde zonnepanelen met een vermogen van ten minste 1 kilowattpiek. Een verdergaande differentiatie in de bijtelling vindt de minister niet wenselijk.

Voor de investering door ondernemers in emissievrije personenauto’s wijst de minister op de MIA en de Vamil. Elektrisch aangedreven voertuigen met geïntegreerde zonnepanelen komen in 2021 in aanmerking voor 36% MIA tot een investeringsbedrag van € 75.000. Bij de samenstelling van de Milieulijst 2022 wordt bezien of dergelijke voertuigen in aanmerking kunnen komen voor het hogere steunpercentage van 45%.

Voor particulieren verwijst de minister naar de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP).