Accountantskantoor Timmer

Premies vrijwillige verzekeringen 2024

HomeAccountancy NieuwsPremies vrijwillige verzekeringen 2024

Terug naar vorige

Het UWV heeft de premies voor de vrijwillige verzekeringen voor de Ziektewet, WIA, WAO en werkloosheidsverzekering voor 2024 vastgesteld. De premie voor de vrijwillige verzekering voor de Ziektewet is vastgesteld op 9,5%. Voor de groep alfahulpen van de sectoren Detailhandel en ambachten, Reiniging en Grootwinkelbedrijf geldt een afwijkende premie van 8,2%.

De premie voor de vrijwillige verzekering voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bedraagt 8,31%. De premie voor de vrijwillige verzekering voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is vastgesteld op 7,54%. Voor de vrijwillige verzekering voor de Werkloosheidswet is de premie vastgesteld op 1,4%.