Accountantskantoor Timmer

Premiepercentages zorgverzekering 2022

HomeAccountancy NieuwsPremiepercentages zorgverzekering 2022

Terug naar vorige

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld.

De hoge premie daalt van 7,0% in 2021 naar 6,75% in 2022. De lage premie daalt van 5,75% in 2021 naar 5,5% in 2022. De hoge premie wordt betaald door inhoudingsplichtigen. De lage premie geldt voor zelfstandigen en dga’s. De premie is verschuldigd over het premieloon, met een maximum van € 59.706 in 2022. In 2021 bedraagt het maximum premieloon € 58.311.