Accountantskantoor Timmer

Planning herziening stelsel box 3

HomeAccountancy NieuwsPlanning herziening stelsel box 3

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft een gedetailleerde planning voor de invoering van een box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar de Tweede Kamer gestuurd.

Door de extra werkzaamheden als gevolg van het kerstarrest van de Hoge Raad is onzeker of de gewenste inwerkingtreding per 2025 haalbaar is. De extra werkzaamheden bestaan uit het rechtsherstel voor de jaren 2017-2020, het aanpassen van de systemen voor de jaren 2021-2022, de overbruggingswetgeving vanaf het jaar 2023 en de benodigde dekkingsmaatregelen.

Het streven is om in het derde kwartaal van 2022 de wetgeving in concept op te leveren. Veel in de planning is nog onzeker en aangegeven met “nader te bepalen”. De  staatssecretaris benadrukt dat het gaat om een grote herziening van de inkomstenbelasting. Die herziening heeft gevolgen voor een grote groep belastingplichtigen, maar ook voor banken en financiële instellingen en de Belastingdienst. In het algemeen geldt dat hoe ingewikkelder de wetgeving is, des te complexer de implementatie voor de Belastingdienst en andere betrokkenen is. Daarmee dient rekening gehouden te worden bij de planning van het tijdspad van het nieuwe box 3-stelsel.