Accountantskantoor Timmer

Onzakelijke resultaatverdeling vof gecorrigeerd

HomeAccountancy NieuwsOnzakelijke resultaatverdeling vof gecorrigeerd

Terug naar vorige

afbeelding bij Onzakelijke resultaatverdeling vof gecorrigeerd

Onzakelijke resultaatverdeling vof gecorrigeerd

De Belastingdienst heeft navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd aan een vennoot in een vof vanwege een onzakelijke resultaatverdeling. De vennoten van de vof waren met elkaar getrouwd. In de jaren 2014 en 2015 is aan de vrouw een positief resultaat toegedeeld, terwijl het resultaat van de vof in beide jaren negatief was. Aan de man is daardoor in die jaren een groter negatief resultaat toegedeeld dan het verlies van de vof. Het volledige verlies van het jaar 2016 is toegedeeld aan de man.

De rechtbank heeft geoordeeld dat een verdeling van het negatieve resultaat van de vof niet kan resulteren in een positief resultaat bij een van de vennoten. De rechtbank acht niet aannemelijk dat een derde als vennoot zou accepteren dat de verliezen volledig of meer dan volledig aan hem zouden worden toegerekend. Volgens de rechtbank is de gekozen resultaatverdeling niet zakelijk. De Belastingdienst heeft de resultaatverdeling terecht gecorrigeerd tot 50% bij ieder van de vennoten.

In hoger beroep heeft Hof Den Bosch het oordeel van de rechtbank overgenomen. Het hof voegt daaraan toe dat in de aangegeven resultaatverdeling geen rekening is gehouden met de tijdsbesteding, taken en verantwoordelijkheden van de man.