Accountantskantoor Timmer

Onderzoeksrapport rekeningrijden

HomeAccountancy NieuwsOnderzoeksrapport rekeningrijden

Terug naar vorige

De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het onderzoeksrapport aangeboden betreffende de introductie van een systeem van betalen naar gebruik voor alle personen- en bestelauto’s in 2030.

In het onderzoek zijn drie hoofdvarianten voor een tariefstructuur uitgewerkt, met een aantal subvarianten. De drie varianten zijn de volgende:

  1. Een gelijk kilometertarief voor alle voertuigen, zonder opslag voor diesel of LPG. Diverse bestaande kortingen en vrijstellingen blijven.
  2. Een gedifferentieerd kilometertarief, afhankelijk van het gewicht, met een opslag voor diesel en LPG.
  3. Een vast basistarief met een opslag op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten van een systeem van betalen naar gebruik.

Het kabinet zal de onderzoeksresultaten meenemen bij de besluitvorming over de tariefstructuur. In het voorjaar van 2023 volgt nadere informatie.